De toewijzing

We proberen zoveel mogelijk mensen de woning van hun hoogste voorkeur toe te wijzen. Daarbij kijken wij naar de meest concrete kandidaten en hanteren wij onderstaande opeenvolgende criteria:

  1. Aantal kandidaten per bouwnummer
    Is er 1 kandidaat voor een bouwnummer, dan wordt de woning aan die persoon toegewezen. Zijn er meerdere kandidaten op dat bouwnummer, dan volgt een 2e beoordeling.
  2. Financiële check en inschrijfduur óf loting op bouwnummer
    Als er meerdere kandidaten zijn voor een bepaald bouwnummer is 1 van de volgende 2 toewijzingsprocedures mogelijk.

Financiële check en inschrijfduur
Bij meerdere kandidaten op 1 bouwnummer, kijken we of een kandidaat een financiële check heeft gedaan. Daarmee laat je aan ons zien dat jij de woning kunt financieren of betaalt met eigen middelen. Nadat de verkoop is gestart kun je ons dit laten weten door een gewaarmerkte brief van je hypotheekverstrekker of financieel adviseur te uploaden in je persoonlijke account. Deze upload mogelijkheid is beschikbaar, zodra de verkoop is gestart en jij je voorkeuren doorgeeft.

Let erop dat erin staat dat jij – bij het door jou opgegeven inkomen, vermogen en/of schuld – het benodigde bedrag voor jouw gewenste woning kunt lenen of (deels) met eigen middelen betaalt. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de toewijzing. Na toewijzing vernietigen wij deze informatie.

Als er meerdere kandidaten zijn voor een bepaald bouwnummer én ze allemaal de financiële check hebben doorlopen, kijken we tenslotte naar het moment van aanmelden als belangstellende voor het betreffende project. De woning wordt uiteindelijk toegewezen aan degene die het langst staat aangemeld voor die betreffende fase.

Óf

Loting op bouwnummer
We gaan voor het bouwnummer waar meerdere kandidaten voor zijn, over tot loting bij de notaris. Kandidaten die niet als optant ingeloot worden op een bouwnummer, worden ingeloot als reservekandidaat voor dit bouwnummer. Bij deze vorm van toewijzing, wordt er niet gevraagd om een financiële check.

Op dit moment is nog niet bekend welke toewijzingsprocedure op dit project van toepassing is.

Wij streven naar een optimale bezetting van alle bouwnummers. Dat betekent dat - als jij de enige bent met een voorkeur voor een bepaald bouwnummer - dat bouwnummer aan jou wordt toegewezen, ook als dit niet je eerste voorkeur is. In het geval dat er sprake is van toewijzing op basis van inschrijfduur geldt dat niet voor inschrijvers die een financiële check hebben gedaan. Die krijgen te allen tijde het eerste vrije bouwnummer van hun hoogste voorkeur toegewezen.