Planning de Gouwhaven

In de Gouwhaven, het nieuwbouwplan in Monnickendam, realiseren we circa 600 woningen/appartementen. Die bouwen we niet allemaal tegelijk, maar in verschillende fases die we na elkaar in verkoop brengen. Op deze pagina houden we je op de hoogte van de start verkoop en de nieuwbouwplanning van de Gouwhaven.

De Gouwhaven in voorbereiding

Op dit moment staat de planning van de nieuwe Gouwhaven en daarmee samenhangende verkoop en bouw nog niet definitief vast. Naar verwachting start de verkoop van het eerste deelplan rond de zomer van 2024. Zodra de start verkoopdatum bekend is, informeren we je hierover op de pagina Nieuws én via de nieuwsbrief van de Gouwhaven. Vanaf dat moment staan de woningtypen online en kun je je inschrijven als belangstellende.

De planning is afhankelijk van een aantal zaken die hier grote invloed op heeft:
Vanzelfsprekend moet de grond bouwrijp zijn voordat gestart kan worden met de bouw. Hiervoor dient het terrein eerst gedeeltelijk opgehoogd te worden met zand om verzakking te voorkomen. Het zand moet een behoorlijke tijd liggen om een voldoende stabiele ondergrond te krijgen. Misschien een jaar, misschien anderhalf jaar? De praktijk en tussentijdse metingen zullen het uitwijzen.

Daarnaast zijn er nog bedrijven in het gebied aanwezig. De bouw kan pas starten als zij het gebied hebben verlaten. Dat is voor hen afhankelijk van de beschikbaarheid van een nieuw bouwkavel en de benodigde vergunningen. Tenslotte wordt in het gebied thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) toegepast. De precieze uitvoering en contractering van TEO is nog niet afgerond, maar wel essentieel voor de planning om het plan technisch uit te werken.

overzichtstekening planning Gouwhaven
  Bekijk het nieuws
  Terug naar home