Resultaten online enquete Galgeriet

30 maart '18

In de afgelopen periode hebben we in het kader van de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk op het Galgeriet de woonwensen van de inwoners van Monnickendam geïnventariseerd. De respons was groot: maar liefst 819 huishoudens hebben de daarvoor bestemde enquête ingevuld.

Honkvaste Monnickendammers

Uit de enquête komt naar voren dat van de respondenten ruim 50% binnen 5 jaar wil verhuizen; een kwart heeft geen verhuisplannen. Men is honkvast: 95% van de verhuisgeneigde Monnickendammers wil binnen de stad verhuizen. Met 55% is de voorkeur voor nieuwbouw groot; 45% heeft geen uitgesproken voorkeur voor een nieuwbouwwoning of een bestaande woning. Dit is een deel van de uitkomsten van de enquête. De rest van de resultaten vind je in nieuwsbrief 5 op de website van de Gemeente Waterland. Deze zijn terug te vinden onder het kopje "Downloads". 

  Ga naar de website van Gemeente Waterland
  Terug naar de homepage