Nieuwsbrief 10 is op de mat gevallen. In deze nieuwsbrief onder andere een interview met de familie Zetzema, de eigenaren van Jachthaven Waterland. Op donderdag 29 november tekenden zij de zogenoemde voorovereenkomst tussen hen en de gemeente Waterland. Ze vertellen hoe zij aan kijken tegen de ontwikkelingen aan het Galgeriet. 

Verder een korte samenvatting van de 125 reacties die de Gemeente heeft ontvangen op het concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen en meer nieuws over de schaatsbaan van maar liefst 200 m2 die op 21 december a.s. geopend wordt op het plein naast de Bierderij. Op initiatief van Hoorne Vastgoed
en BPD, en in nauwe samenwerking met de eigenaren van Bierderij Waterland, ontstaat zo in de kerstvakantie een bijzondere ontmoetingsplek op het Galgeriet voor Monnickendammers op de locatie waar de komende jaren veel te gebeuren staat door de ontwikkeling van het nieuwe woongebied. Tot half januari kan er gratis geschaatst worden.

 

Lees hier de volledige nieuwsbrief