Brouwersbrug naar het Galgeriet geopend

25 april '19

Op 18 april jl. is de nieuwe Brouwersbrug feestelijk geopend door burgemeester Kroon van de gemeente Waterland. De brug voor fietsers en voetgangers verbindt het Galgeriet met het oude stadshart. Een verbetering van de bereikbaarheid van het Galgeriet.

Voorspoedige herontwikkeling

De herontwikkeling van het Galgeriet verloopt voorspoedig. In 2018 is al gestart met de sloop van de oude bebouwing en aansluitend gestart met het ombouwen van een bestaande loods van 800 m2 tot brouwerij en proeflokaal de Bierderij Waterland.

image alt

Brouwersbrug, toen en nu

En nu is dan ook de nieuwe brug een feit. De eerste fase van de bouw bestond uit het plaatsen van palen in het water. Daarna zijn de in de fabriek geproduceerde brugdelen aangebracht.

Omdat gekozen is voor prefab kon de bouwoverlast op locatie flink worden beperkt en was een snelle montage mogelijk. Hierbij is de sfeer van de oude brug naar onze mening bewaard gebleven en perfect overgebracht in de nieuwe brug. 

Meer weten? Bekijk alle nieuwsberichten
Voldoende informatie? Terug naar de homepage